english

Styrelsen

Svenska modellen

Vi ska vara stolta över och rädda om vår svenska modell för bolagsstyrning! Vi har nämligen en modell som håller hög internationell klass och som kännetecknas av en tydlig rollfördelning mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Bolagsstyrningen regleras av bland annat Aktiebolagslagen och koden för bolagsstyrning.

Det är mycket viktigt att du aktivt kan bidra i strategiska diskussioner och förstå hur man skapar uthålliga värden för bolagets alla intressenter. Det krävs med andra ord ett stort engagemang!

Ordförande

Ordförandens roll är mycket viktig. Det är han eller hon som är utsedd att leda och utveckla styrelsens arbete och skall skapa en atmosfär i styrelserummet som inger på förtroende och respekt för olika, ibland helt avvikande, åsikter. Ordföranden är vd's chef och fungerar som en länk i kommunikationen mellan bolagets olika intressenter, till exempel mellan vd, styrelsen och ägarna.