english

Värdeskapande utveckling

Strategi

Affärsplanen skall spegla uppdragsgivarnas (till exempel ägarnas) intentioner med verksamheten. Det är styrelsen som formellt fastställer planen och fattar de strategiska beslut som är nödvändiga. Det är styrelsens beslut som ledning i sin tur är utsedd att verkställa. Ägarna, i till exempel ett aktiebolag, måste också förstå om det är en bra investering att äga aktien.

En viktig del av affärsplanen är därför den ekonomiska modell som sammanfattas i en resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. En analys av kassflödet är viktigt för att se vilken finansiering som behövs i olika skeden av utvecklingen. Har bolaget tillräckligt fritt kassaflöde, och där ett överskott kan delas ut till ägarna? Eller behöver verksamheten istället ett kapitaltillskott?

Rullande tid

Styrelsens och ledningen måste avsätta kvalificerad tid för de strategiska diskussioner och beslut, som leder till uppdatering av hela eller delar av affärsplanen. Många styrelser har ett speciellt årligt strategimöte, där man tillsammans med ledningen går igenom valda strategiska frågeställningar för att sedan uppdatera och besluta affärsplanen. Planeringshorisonten är vanligtvis rullande och omfattar en tidsperiod på tre till fem år.