english

Curriculum Vitae

Ett flertal av de verksamheter som jag jobbar med, och har jobbat med, är fantastiskt framgångsrika. Det är bolag som har förmågan att växa med god lönsamhet samtidigt som man utvecklar nya kunderbjudanden och stärker sina marknadspositioner.

Turn-Around

Men jag har självklart också jobbat med bolag som inte alls utvecklats enligt förväntningar och varit riktiga turn-around case. Ett antal verksamheter har till och med inte ens haft ett existensberättigande på grund av fel erbjudande till kunderna och fel timing.

Ambitiösa ledare

I min egen verksamhet har jag dessutom förmånen att träffa och arbeta tillsammans med ett antal mycket ambitiösa och kunniga ägare, styrelseledamöter, ledare och rådgivare.

Referenser

Ta kontakt om du vill ha referenser och eller en mer detaljerad beskrivning om tidgare anställningar, befattningar och uppdrag.