english

Coaching

Direktiv

När du bygger din vision och sätter dina framtida mål är det naturligtvis mycket viktigt att förstå vilka förväntningar din uppdragsgivare har. Om du till exempel är vd i ett bolag så har förhoppningsvis ägarna gett styrelsen direktiv för vad de vill med bolaget. Styrelsen ska sen i sin tur ge dig uppdraget att verkställa ägarnas intentioner enligt styrelsens beslut.

Din egen vision

Men framgång är helt avgörande av vad du själv vill med den verksamhet du är satt att leda. Vad är det som ger dig den motivation, energi och glädje att lägga ned all den tid och kraft som behövs för att ta dig till målet?

Extern och oberoende

Din chef är naturligtvis ditt viktigaste bollplank. Om du är vd så är styrelsens ordförande din chef och din närmaste rådgivare. Men det är ofta värdefullt att få extern, oberoende hjälp och rådgivning i affärsutvecklingen. Kompletterande, extern rådgvining är även viktig för att förstå vilket ledarskap som behövs och hur man själv kan utvecklas för att nå målen. Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med ett stort antal ledare i olika faser av en verksamhets utveckling, både i uppgång och nedgång. Jag har inte bara sett vad som fungerar, utan också vad som inte fungerar i en given situation.

Vägledning

Vi träffas två till tre timmar en gång i månaden under ett år. Vi tar fram och utvecklar din målbild för verksamheten för att sen analysera vägen dit och vilket ledarskap som behövs för att lyckas. Men det är hela tiden dina beslut. Jag ger dig vägledning och delar med mig av mitt nätverk och mina erfarenheter från liknande situationer. Ta kontakt om du upplever att du behöver extern hjälp i din utveckling som ledare och vill veta mer om hur jag jobbar som coach och mentor.